Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.) icon

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.)
Скачати 258.9 Kb.
НазваПрограма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.)
Дата конвертації26.11.2012
Розмір258.9 Kb.
ТипПрограма
джерело

Пахомова Г.В.

Основи програмування мовою Лого

Інформатика

5-6 класи

Програма

Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради
з питань освіти Міністерства освіти і науки України»
(протокол № 1 від 13.01.2011 р.)


«Аспект»

Шепетівка

2011

Відомості про укладача


Пахомова Ганна Вікторівна

вчитель інформатики вищої категорії, вчитель-методист, звання “Відмінник освіти України”, лауреат Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2006", "Кращий педагогічний працівник міста Одеси", нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

^ Місце роботи

Одеська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №94 “Освітні ресурси та технологічний тренінг” з поглибленим вивченням івриту та інформатики; Благодійна установа «ОРТ»

Посада

Вчитель інформатики та технології Одеської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №94 “Освітні ресурси та технологічний тренінг” з поглибленим вивченням івриту та інформатики; відучий спеціаліст відділу розробок та досліджень БУ «ОРТ» у країнах СНД.

Контактна інформація

Адреса для листування: 65014, м. Одеса, вул.. Маразліївська, 60

Домашній телефон (0482) 34-96-44, мобільний телефон 067-7862963
^

Пояснювальна записка


Факультативний курс «Основи програмування мовою Лого. 5-6 класи» є частиною учбо­вого предмету «Інформатика», яка орієнтована на вивчення в 5-6 класах загальноосвітньої школи. Курс розрахований на 68 годин протягом 2 років по 1 годині в тиждень.

Цілі і задачі курсу:

 • ознайомити з системою знань, що становлять основу наукових уявлень про інформацію, інформаційні процеси, алгоритми, управління і моделювання;

 • навчити розробляти алгоритми для виконавця, описувати їх на формальній мові, планувати і контролювати результати своєї діяльності;

 • виробити навички застосування засобів ІКТ при рішенні учбових задач в різних наочних областях, при виконанні практичних завдань і творчих проектів;

 • розвивати пізнавальний інтерес, інтелектуальні і творчі здібності;

 • виховувати відповідальне відношення до планування і організації своєї самостійної діяльності;

Для вирішення цих задач середовище Лого, є оптимальним вибором для вказаної вікової групи і сприяє формуванню пізнавальної, інформаційної і комунікативної компетенції учнів.

 • По-перше, Лого забезпечує баланс між інтенсивним інтелектуальним та психологічним навантаженням і комфортним самопочуттям дитини, його зацікавленістю в навчанні. З одного боку, Лого – строга і могутня мова програмування, що дозволяє описувати всі основні алгоритмічні конструкції, розробляти програми керування віртуальним виконавцем (черепашкою) будь-якого рівня складності. З другого боку, Лого – мова ясна і зрозуміла, з синтаксисом, близьким до природної мови, легко сприйманим молодшими школярами. Важливим є і той факт, що, працюючи з черепашачою графікою, учень відразу бачить результат своєї діяльності у вигляді малюнка на екрані. Помилки легко виправляються, отримуються навички аналізу ходу рішення задачі, коректування результату, логічного мислення.

 • По-друге, «ЛогоМиры» – сучасне мультимедійне середовище, в рамках якого учні можуть використовувати вбудований графічний редактор, можливість імпорту гра­фічних, звукових і відео-файлів, створення власних музичних фрагментів. Все це дозволяє вчителю направляти учбові і проектні завдання в русло міжпредметних зв'язків.

Основу курсу у 5 класі складає знайомство учнів з такими найважливішими поняттями загального курсу інформатики як алгоритм, виконавець, формальна мова виконавця, комп'ютерна програма. Крім того, учні знайомляться з мультимедійними комп'ютерними технологіями, програмованою анімацією, моделюванням об'єктів і процесів; частина часу відводиться на індивідуально-групову роботу над творчими проектом.

Основу курсу 6 класу складає ознайомлення учнів з найважливішими поняттями програ­мування: алгоритм – виконавець – програма, типами алгоритмів (послідовний, розгалуження, циклічний) та їх реалізацією в Лого, змінною та її значенням.

Всі теоретичні розділи курсу підтримані набором практичних робіт. На кожному уроці заплановане виконання практичних завдань. Бажано, щоб під час уроків кожний учень міг працювати персонально за ПК, що значно підвищує ефективність навчання.

 • Основною проблемою при створенні подібного курсу для 5-6 класів є дотримання на уроці санітарних норм при роботі за комп'ютером (в 5-6 класі – 15 хвилин за одну учбову годину). Тому в курсі передбачається виконання практичних завдань в основному з використанням робочих листів, і тільки тоді на комп'ютері.

 • ^ Завдання, виконані в робочих листах, є підготовчим етапом перед роботою за комп'ю­тером, що значно скорочує час роботи за ПК.

Набір робочих аркушів для кожного класу складається з 18 груп тематичних завдань, при виконанні яких учні закріплюють теоретичні знання отримані на уроці, готуються до виконання практичних робіт на комп'ютері, виконують домашні завдання.

В програмі передбачений резерв часу (2 години у 5 класі та 3 учбові години у 6 класі), який може бути використаний для більш поглибленого вивчення деяких тем або на підготовку творчого проекту в кінці учбового року.

Тематичні роботи виконуються на окремих уроках після вивчення теми. Для проведення тематичних робіт підготовлені завдання, які складаються з 3 контрольних робіт (5 клас) та 4 контрольних робіт (6 клас), для самопідготовки до яких кожен з учнів може виконати завдання на відповідному робочому аркуші. Біля кожного завдання вказується його міра складності в балах. Учень сам може контролювати та вибирати свою оцінку. Завдання направлені на перевірку теоретичних знань і практичних навиків за рішенням задач в Лого. При цьому бал, отриманий учнем, складається з кількості, мірою складності та повнотою виконаних завдань.
^

Розподіл навчального часу


Факультативний курс «Основи програмування мовою Лого. 5-6 класи» вивчається за 68 години: по 34 годин (1 година на тиждень) у кожному класі.^ Розділ навчальної програми

Кількість годин
5 клас
1

Алгоритм і виконавець. Прості команди мови програмування Лого.

8

2

Мультиплікація в Лого.

8

3

Оператори циклу

6

4

Робота з текстом. Мультимедійні об'єкти в проектах.

10
Резерв навчального часу

2
6 клас
1

Алгоритм та виконавець.

9

2

Змінна та її значення

6

3

Розгалужені алгоритми

7

4

Процедури з параметрами

9
Резерв навчального часу

3

Забезпечення курсу:

ПК під управлінням ОС Windows, програма «ЛогоМиры», навчальні посібники «Вступ до програмування мовою Лого. 5 клас» та «Програмування мовою Лого. 6 клас», робочі аркуші для учнів; сканер, цифровий фотоапарат, підключення до Інтернет – при необхідності, в рамках роботи над проектами.
^

Зміст навчального матеріалу
та вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

5 клас (34 години)


(32 години + 2 години резерв. навчального часу, 1 година на тиждень)

^ Зміст навчального матеріалу

Кількість

годин

Навчальні досягнення учнів

^ Тема 1: Алгоритм і виконавець. Найпростіші команди мови програмування Лого.

1. Вступ. Правила техніки безпеки. Ознайомлення з програмою «ЛогоМиры». Практична робота №1: Ознайомлення з про­грамою «ЛогоМиры».

2. Команди керування виконавцем-чере­пашкою. Практична робота №2: Зна­йом­ство з командами керування.

3. Найпростіші геометричні задачі (з кутом повороту, рівним 90 градусів). Прак­тична робота №3: Розв’язування геомет­ричних задач.

4. Найпростіші геометричні задачі (з кутом повороту, не рівним 90 градусів). Практична робота №4: Розв’язування гео­мет­ричних задач.

5. Використання діалогового вікна для керування черепашкою. Практична робота №5: Використання діалогового вікна.

6. Структура проекту. Використання кнопок для переходу між листами. Прак­тична робота №6: Використання кнопок.

7. Розв’язування задач. Оформлення осо­бистого проекту учня. Практична робота №7: Оформлення учнівського проекту.

8. Узагальнення знань з теми 1. Тема­тична робота.

8

Учень

описує:

 • правила техніки безпеки при роботі в комп’ю­терному класі;

називає:

 • елементи інтерфейсу програми «ЛогоМиры 2.0»;

 • команди керування черепашкою: вп, нд, пр, лв, сг, по, пп;

пояснює:

 • правила опису команд;

 • поняття «алгоритм», «виконавець», «про­грама»;

вміє:

 • включати програму «ЛогоМиры 2.0», керувати виведенням і переміщенням її вікон;

 • використовувати команди керування для розв’язання геометричних задач

 • працювати з меню «Листы», створювати меню проекту;

 • використовувати поле Команд і діалогове вікно черепашки для запису команд;

 • зберігати проект, створювати особисту папку учня

Тема 2: Мультиплікація в Лого.

9. Анімація зображення. Використання поля форм. Практична робота №8: Аніма­ція зображення.

10. Використання графічного редактора та інструменту «штамп» для оформлення проекту. Практична робота №9: Графічне оформлення проекту.

11. Створення анімованих зображень з ви­ко­ристанням поля форм. Практична робота №10: Створення міні-мультфільму за сце­нарієм.

12. Створення нових форм. Викорис­тання нових форм. Практична робота №11: Ство­рення нових форм.

13-14. Опис і використання процедур. Прак­­тична робота №12: Створення гри «Біг з перешкодами».

15. Використання випадкових чисел. Практична робота №13: Проект «Мозаїка».

16. Узагальнення знань з теми 2. Тема­тична робота.

8

Учень

описує:

 • ключові поняття комп'ютерної анімації;

наводить приклади:

 • використання анімації;

знає:

 • елементи поля Форм і прийоми роботи з формами ;

 • команди нф(нова форма), нк (новий курс), жди, сл;

 • як використовується буфер обміну;

 • що таке процедура і правила її запису в Лого;

вміє:

 • створювати сценарій анімації і реалізовувати його за допомогою процедур;

 • використовувати в проекті декілька виконавців-черепашок;

 • працювати з полем Форм: копіювати, створю­вати, редагувати форми

 • використовувати вбудований графічний редак­тор і інструмент «штамп» для графічного оформлення проекту;

Тема 3: Оператори циклу

17. Поняття циклу. Опис оператора пов­тору. Оператори «повтори» і «всегда». Практична робота №14: Розв’язування гео­мет­ричних задач.

18. Як малювати правильні многокут­ники. Практична робота №15: Проект «Квіти».

19. Поняття орнаменту. Орнаменти дов­кола нас.

20. Створення орнаментів у Лого. Прак­тична робота №16: Створення орна­ментів.

21. Створення анімації по складній траєкторії. Практична робота №17: Ство­рення анімації. Рух по складній траєкторії.

22. Узагальнення знань з теми. Тематична робота.

6

Учень

описує:

 • що таке цикл;

 • відмінність між циклом із заданим числом повторів і нескінченним циклом;

 • що таке орнамент;

називає:

 • правила опису команд і їх параметрів

розпізнає:

 • типи орнаментів;

пояснює:

 • правила побудови многокутника, кола, півкола і їх дуг за допомогою команди «повтори»;

вміє:

 • описувати цикл за допомогою команд Лого «повтори» і «всегда»;

 • будувати правильні многокутники, кола, пів­ко­ла і їх дуги за допомогою команди «повтори»;

 • використовувати кнопки для виклику про­цедур;

 • визначати тип орнаменту і спосіб його побудови

 • виділяти базовий фрагмент орнаменту і опису­вати алгоритм його побудови;

 • будувати з використанням циклу орнамент, що складається з декількох базових фрагментів;

^ Тема 4: Робота з текстом. Мультимедійні об'єкти в проектах.

23. Використання інструменту «Текстове вікно». Правила уведення, редагування і форматування тексту. Практична робота №18: Використання текстових вікон.

24. Команди для керування текстовими вікнами. Практична робота №19: Проект «Вірш».

25. Організація діалогу в проектах. Практична робота №20: Проект «Діалог».

26. Програмування кольору.

27. Використання можливості програмування кольору в проектах. Практична робота №21: Проект «Лабіринт».

28. Оформлення проектів: вставка музики і відео в проект. Практична робота №22: Вставка музики і відео.

29. Запис звуку. Практична робота №23: Запис звуку.

30. Використання вбудованого музичного редактора для створення мелодій. Прак­тична робота №24: Створення мелодій.

31. Створення індивідуальних творчих проектів.

32. Урок узагальнення. Презентація інди­відуальних проектів учнів.

10

Учень:

описує:

 • типи подій для програмування кольору;

 • можливості по оформленню проектів за допо­могою відео і музичних файлів;

називає:

 • прийоми роботи з текстовими вікнами;

 • команди створення, зміни властивостей і виве­дення тексту в текстове вікно

 • послідовність дій для вставки в проект відео і музичних файлів, створення музичних і звукових фрагментів

знає:

 • команди «ответ» і «спроси», їх параметри

вміє:

 • створювати, копіювати, змінювати власти­вості текстових вікон;

 • вводити, редагувати і форматувати текст в середині текстового вікна;

 • використовувати текстові вікна для оформ­лення проекту;

 • використовувати команди для організації діа­логу в проектах;

 • програмувати колір з використанням палітри графічного редактора;

 • використовувати програмування кольору в про­ектах;

 • використовувати відео і музичні файли в про­ектах;

 • записати звук за допомогою мікрофона;

 • використовувати музичний редактор для ство­рення мелодій;

 • використовувати команди Лого для створення мелодій;

 • створити сценарій творчого проекту, підіб­рати матеріал до нього;

 • реалізувати поставлені задачі в творчій індиві­дуальній або груповій роботі;

 • аналізувати отримані результати;

 • продемонструвати свою роботу, розказати про неї, відповісти на питання;
^

6 клас (34 години)


(31 години + 3 години резерв. навчального часу, 1 година на тиждень)

^ Зміст навчального матеріалу

Кількість

годин

Навчальні досягнення учнів

Тема 1: Алгоритм та виконавець. (8 годин)

1. Мова Лого та середовище Лого­Миры. Практична робота №1: Мова Лого та середовище «ЛогоМиры». Робочий аркуш №1, завдання 1-2.

2. Об’єкти та команди. Практична робота №2: Проект «Сніжинки».

3. Об’єкти та команди. Практична робота №3: «Об’єкти та команди». Робочий аркуш №2, завдання 1-3.

4. Координати черепашки. Прак­тич­на робота №4: Координати черепаш­ки. Робочий аркуш №3, завдання 1.

5. Побудова графічних зображень за координатами. Практична робота №5: Побудова графічних зображень за координатами. Робочий аркуш №3, завдання 2-3.

6. Моделювання руху. Практична робота №6: Моделювання руху

7. Властивості алгоритмів. Запис алгоритмів. Практична робота №7: Запис алгоритмів.

8. Побудова блок-схем. Практична робота №8: Побудова блок-схем. Робочий аркуш №4, завдання 1.

9. Узагальнення знань з теми. Тематична робота.8

Учень

знає:

 • правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері;

 • правила поведінки в кабінеті інформатики;

 • санітарні норми роботи на комп’ютері;

 • об’єкти та команди керування об’єктами мови Лого;

 • типи та властивості алгоритмів;

описує:

 • елементи інтерфейсу програми «ЛогоМиры;

називає:

 • властивості об’єктів;

 • команди керування об’єктами;

 • способи подання алгоритмів;

пояснює:

 • правила опису команд та процедур;

 • поняття «алгоритм», «виконавець», «про­грама»;

 • що таке координати об’єкту;

 • що таке відносне та абсолютне переміщення

розв’язує:

 • задачі на моделювання руху;

 • геометричні задачі;

вміє:

 • включати програму «ЛогоМиры 2.0»;

 • працювати з меню програми «ЛогоМиры 2.0»;

 • керувати об’єктами: проект, черепашка, текс­тове вікно, кнопка;

 • використовувати команди для розв’язання геометричних задач

 • будувати графічні зображення за коорди­на­тами;

 • будувати блок-схеми алгоритмів різних типів.

Тема 2: Змінна та її значення (6 годин)

10. Математичні вирази. Практична робота №9: Математичні вирази. Ро­бо­чий аркуш №6, завдання 1.

11. Рішення математичних задач. Пра­ктична робота №10: Рішення задач. Робочий аркуш №6, завдання 2.

12. Змінна в Лого. Практична робота №11: Змінна в Лого. Робочий аркуш №7, завдання 1-2.

13. Введення та виведення значення змінної . Практична робота №12: Вве­дення та виведення значення змінної. Робочий аркуш №8, завдання 1.

14. Практичне використання змінних в проектах. Практична робота №13: Проект «Простий калькулятор».

15. Узагальнення знань з теми. Тематична робота.


8

Учень

знає:

 • як описуються математичні дії та вирази мовою Лого;

 • команди для введення та виведення значення змінної

описує:

 • що таке змінна;

 • правила створення змінних у мові Лого;

називає:

 • команди для виведення результату обчислень;

пояснює:

 • процес створення та роботи із змінною

розв’язує:

 • математичні задачі з використанням мате­ма­тичних виразів та змінних;

вміє:

 • записати математичний вираз за правилами мови Лого;

 • вивести значення математичного виразу до проекту;

 • створювати змінні та змінювати їх значення;

 • використовувати змінні для розв’язання мате­матичних задач

 • створювати проекти для наочного пред­став­лення рішення математичних задач.

Тема 3: Розгалужені алгоритми
(7 годин)


16. Умовний оператор. Практична робота №14: Проект «Угадайка».

17. Логічні датчики. Практична робо­та №15: Логічні датчики. Робочий аркуш №10, завдання 1-2.

18. Розв’язок математичних задач з розгалуженнями. Практична робота №16: Розв’язок математичних задач. Робочий аркуш №11, завдання 1-2.

19. Рішення задач. Практична робота №17: Рішення задач. Робочий аркуш №11, завдання 3-4.

20. Програмування діалогів. Прак­тична робота №18: Проект «Меню вибору».

21. Програмування діалогів.

22. Практична робота №19: Кальку­лятор з меню вибору операцій. Робо­чий аркуш №12.

23. Узагальнення знань з теми. Тема­тична робота.6

Учень

знає:

 • як описати алгоритм розгалуження мовою Лого;

 • повну та неповну форму запису умовного оператора;

 • логічні датчики Лого

описує:

 • що таке розгалуження;

 • правила використання логічних датчиків в Лого;

 • засоби для організації діалогу в програмі;

називає:

 • команди для опису умов та умовного опера­тора;

 • команди та датчики для організації діалогу;

розв’язує:

 • математичні задачі з розгалуженнями;

вміє:

 • записати умову за правилами мови Лого;

 • описати алгоритм розгалуження за допо­могою умовного оператора;

 • використовувати логічні датчики для розв’я­зання задач;

 • створювати проекти з використанням діа­логу програми та користувача;

Тема 4: Процедури з параметрами

(9 годин)

24. Процедура з одним параметром. Практична робота №20: Процедура з одним параметром. Робочий аркуш №14, завдання 1.

25. Створення процедур з одним параметром. Практична робота №21: Створення процедур з одним парамет­ром. Робочий аркуш №14, завдання 2.

26. Одна процедура викликає іншу процедуру. Практична робота №20: Одна процедура викликає іншу проце­дуру. Робочий аркуш №15, завдання 1.

27. Процедура з декількома пара­метрами. Практична робота №21: Про­цедура з декількома параметрами. Робочий аркуш №16, завдання 1.

28. Рекурсія в алгоритмах. Практична робота №21: Рекурсія в алгоритмах.

29. Побудова спіралей. Практична ро­бо­та №22: Побудова спіралей. Робо­чий аркуш №17, завдання 1.

30. Інструмент «бігунок». Практична робота №23: Інструмент «бігунок»

31. Використання інструменту «бігу­нок» в рекурсії. Практична робота №24: Використання інструменту «бігу­нок» в рекурсії

32. Узагальнення знань з теми. Тема­тична робота.

10

Учень

знає:

 • як описувати процедури без параметрів, з одним та декількома параметрами;

 • правила застосування процедур;

 • використовувати інструмент «бігунок» в про­ектах;

пояснює:

 • необхідність використання параметрів в про­це­дурі для рішення конкретної задачі;

 • що таке рекурсія;

описує:

 • взаємозв’язок процедур у проектах;

 • алгоритм роботи рекурсії в програмі;

 • що таке хвостова та вкладена рекурсія;

 • властивості інструменту «бігунок» та команди для їх зміни;

розв’язує:

 • задачі з використанням процедур різних типів;

вміє:

 • описати процедуру за правилами мови Лого;

 • використовувати процедури різних типів для розв’язання задач;

 • використовувати рекурсію для побудови геометричних спіралей (геометричні задачі);

 • створювати проекти з використанням процедур;
^

Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу


заняття

Дата

Тема та зміст заняття

5 клас

Алгоритм і виконавець. Найпростіші команди мови програмування Лого. (8 годин)

1.
Вступ. Правила техніки безпеки. Знайомство з програмою «ЛогоМиры 2.0».

2.
Команди керування виконавцем-черепашкою.

3.
Найпростіші геометричні задачі (з кутом повороту рівним 90 градусів)

4.
Найпростіші геометричні задачі (з кутом повороту не рівним 90 градусів)

5.
Використання діалогового вікна для керування черепашкою.

6.
Структура проекту. Використання кнопок для переходу між листами.

7.
Рішення задач. Оформлення особистого проекту учня

8.
Узагальнення знань. Тематична робота.

Мультиплікація в Лого. (8 годин)

9.
Анімація зображення. Використання поля Форм.

10.
Використання графічного редактора для оформлення проекту.

11.
Створення анімованих зображень з використанням поля форм.

12.
Створення нових форм. Використання нових форм.

13.
Опис процедур.

14.
Використання процедур.

15.
Використання випадкових чисел.

16.
Узагальнення знань. Тематична робота.

Оператори циклу (6 годин)

17.
Поняття циклу. Опис оператора повтору. Оператори «повтори» і «всегда».

18.
Рішення геометричних задач з використанням оператора повтору.

19.
Поняття орнаменту. Орнаменти навкруги нас.

20.
Створення орнаментів в Лого.

21.
Створення анімації по складній траєкторії.

22.
Узагальнення знань. Тематична робота.

Робота з текстом. Мультимедійні об'єкти в проектах. (10 годин)

23.
Правила введення, редагування і форматування тексту.

24.
Команди для керування текстовими вікнами.

25.
Організація діалогу в проектах.

26.
Програмування кольору.

27.
Використання можливості програмування кольору в проектах.

28.
Оформлення проектів: вставка музики і відео в проект.

29.
Запис звуку.

30.
Використання вбудованого музичного редактора для створення мелодій.

31.
Створення індивідуальних творчих проектів.

32.
Узагальнюючий урок. Презентація індивідуальних проектів учнів.

Резерв часу – 2 години

6 клас

^ Алгоритм та виконавець. (9 годин)

1.
Мова Лого та середовище ЛогоМиры.

2.
Об’єкти та команди

3.
Об’єкти та команди

4.
Координати черепашки

5.
Побудова графічних зображень за координатами.

6.
Моделювання руху

7.
Властивості алгоритмів. Запис алгоритмів.

8.
Побудова блок-схем.

9.
Узагальнення знань. Тематична робота.

Змінна та її значення (6 годин)

10.
Математичні вирази

11.
Рішення математичних задач

12.
Змінна в Лого

13.
Введення та виведення значення змінної

14.
Практичне використання змінних в проектах.

15.
Узагальнення знань. Тематична робота.

Розгалужені алгоритми (7 годин)

16.
Умовний оператор

17.
Логічні датчики

18.
Розв’язок математичних задач з розгалуженнями

19.
Рішення задач

20.
Програмування діалогів

21.
Рішення задач з програмування діалогів

22.
Узагальнення знань. Тематична робота.

Процедури з параметрами (9 годин)

23.
Процедура з одним параметром

24.
Створення процедур з одним параметром

25.
Одна процедура викликає іншу процедуру

26.
Процедура з декількома параметрами.

27.
Рекурсія в алгоритмах

28.
Побудова спіралей

29.
Інструмент «бігунок»

30.
Використання інструменту «бігунок» в рекурсії

31.
Узагальнення знань. Тематична робота.

Резерв часу – 3 години

Література


Для вивчення курсу інформатики в 5-6 класах пропонуються навчальні посібники:

Інформатика. Вступ до програмування мовою ЛОГО. 5 клас

Пахомова Г.В. – Шепетівка: «Аспект», 2010. – 136 с.,

детальніше http://aspekt-edu.kiev.ua/index.php?do=static&page=logo

Навчальний посібник для 5 класу схвалений до використання комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти МОН України і включені до «Переліку програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих для використання у загальноосвітніх навчальних закладах».

Пропонований навчальний посібник «Вступ до програмування мовою Лого», насамперед, призна­чений для використання учнями 5-х класів загально­освітніх навчальних закладів.

У посібнику описане середовище програмування «ЛогоМиры» (версії 2.0), його інструментарій та мультимедійні можливості, їх реалізація в простих проектах. Також розглянуті основні питання, пов'я­зані з поняттями алгоритм і виконавець, вивченням команд управління виконавцем-черепашкою та іншими об'єктами середовища (текстовими вікнами, кнопками), відео- і звуковими фрагментами, осно­вами програмної обробки подій (на прикладі програмування кольору тощо).

Засвоїти теоретичний матеріал та підготуватись до роботи на комп’ютері учню допоможуть робочі аркуші. Зібрані в них завдання доповнюють матеріал підручника, а деякі з аркушів (робочі аркуші №№ 6, 11, 14) призначені для підготовки до тематичних атестацій.

В кінці року кожен учень, індивідуально або в групі, розробляє творчий проект. Метою проектної діяльності в 5-му класі є закріплення навичок створення мультимедійних проектів у середовищі «ЛогоМиры», надання учням можливості для творчого самовираження.

Інформатика. Програмування мовою ЛОГО. 6 клас.

Пахомова Г.В. – Шепетівка: «Аспект», 2010. – 136 с.,

детальніше http://aspekt-edu.kiev.ua/index.php?do=static&page=ml6k

Навчальний посібник для 5 класу схвалений до використання комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти МОН України і включені до «Переліку програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих для використання у загальноосвітніх навчальних закладах».

Пропонований посібник призначений для підтримки викладання курсу «Основи програмування мовою Лого» у 6-х класах загальноосвітніх навчальних закладів. Курс розрахований на 34 години і вивчається протягом року по 1 годині на тиждень.

Курс 6-го класу базується на знаннях з моделювання процесів, створення анімації, керування мультимедійними об’єктами, одержаних у 5 му класі.

Основу курсу складає ознайомлення учнів з найважливішими поняттями програмування: алгоритм – виконавець – програма, типами алгоритмів (послідовний, розгалужений, циклічний) та їх реалізацією в Лого, змінною та її значенням.

В першому розділі посібника повторюються вивчені у 5-му класі команди, інструменти та об’єкти середовища програмування «ЛогоМиры», його мультимедійні можливості, реалізація простих проектів. Для того, щоб допомогти учням у повторенні, весь необхідний матеріал зібрано у додатку посібника. Паралельно розглядаються такі найважливіші поняття програмування, як словник та склад мови програ­мування, команди та підпрограми, властивості об’єктів. Детально розглядається поняття алго­ритму, типи алгоритмів. Учні знайом­ляться з правилами побудови блок-схем, вчаться будувати блок-схеми алгоритмів різних типів.

Другий розділ посібника присвячений вивченню поняття змінної, її опису, організації введення та виведення значення змінних за правилами Лого. Розглянуті правила запису математичних вира­зів та приклади розв’язування математичних задач.

У третьому розділі розглянуті розгалужені алгоритми, логічні датчики та правила запису умов, умовний оператор в Лого, його форми. Цікавою є тема з організації діалогів у проектах за допомогою умовного оператора.

Четвертий розділ посібника найбільш складний у даному курсі. У ньому вивчаються правила побудови процедур з параметрами та рекурсивні процедури. Також розглядається інструмент «бігунок», що використовується у проектах, які будують різноманітні спіралі.

Кожна тема закінчується питаннями для самоконтролю, кожен розділ – завданням для самопідготовки до письмової тематичної атестації. Весь теоретичний матеріал супроводжується набором практичних завдань, які спрямовані на закріплення навичок у програмуванні та математиці.

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.) iconПрограма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.)
Адреса для листування: вул. Шварца, буд. 3-А, кв. 14, м. Шепетівка, Хмель­ницька обл., Україна, 30400

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.) iconПрограма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.)
Пилипчук Олександр Павлович, вчитель інформатики І фізики, вчитель-методист, вища категорія, Гаврилівська зош І-ІІІ ступенів Теофіпольського...

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.) iconДодаток 1 до наказу мон україни від 09. 07. 2009 №643 порядок роботи науково-методичних комісій з дошкільної та загальної середньої освіти нуково-методичної ради з питань освіти міністерства освіти І науки україни 1
Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (далі – Комісія) є складовою і робочим органом Відділення...

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.) iconПрезидія науково-методичної ради з питань освіти міністерства освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністр освіти і науки, молоді та спорту України, голова Науково-методичної ради з питань освіти

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.) iconБюро відділення дошкільної та загальної середньої освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти І науки України
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор, академік Української історичної...

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.) iconДодаток 1 Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 25. 11. 2011 №1364 положення про науково-методичну раду з питань освіти міністерства освіти І науки, молоді та спорту україни 1
України (далі – Науково-методична рада) – це спеціальний дорадчо-консультативний орган, що створюється відповідно до Положення про...

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.) iconПорядок денний засідання підкомісії з морського та річкового транспорту науково-методичної комісії з транспорту і транспортної інфраструктури Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України
Про результати роботи підкомісії з морського та річкового транспорту у 2012 році та основні завдання на 2013 рік

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.) iconПрограма міністерства освіти І науки України щодо зменшення споживання енергоресурсів навчальними закладами та установами освіти, підпорядкованими міністерству І фінансування яких здійснюється з державного бюджету, на 2010-2014 рр
Національне агентство України з питань Наказом Міністерства освіти і науки України

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.) iconРішення про надання грифів «Затверджено» і «Рекомендовано» ухвалює Міністр на підставі висновків відповідних комісій Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.» Контроль за виконанням наказу залишаю за собою
...

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.) iconПрограма навчання з питань безпеки життєдіяльності посадових осіб навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти І науки України програма розроблена
Міністерства освіти і науки України від 26. 03. 2013р. №378 «Про внесення змін до Положення про порядок проведення навчання і перевірки...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи