Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.) icon

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.)
НазваПрограма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.)
Сторінка1/5
Дата конвертації26.11.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипПрограма
джерело
  1   2   3   4   5


Пилипчук О.П., Сальнікова І.І., Шестопалов Є.А.

Інформатика

Єдиний базовий курс

7-9 класи

Програма

Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради
з питань освіти Міністерства освіти і науки України»
(протокол № 1 від 13.01.2011 р.)


«Аспект»

Шепетівка

2011

Відомості про укладачів


Пилипчук Олександр Павлович, вчитель інформатики і фізики, вчитель-методист, вища категорія, Гаврилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Теофіпольського району Хмельницької області, співавтор кількох навчальних посібників з інформатики для загально­освітніх навчальних закладів.

с. Гаврилівка, Теофіпольський р-н, Хмельницька обл., 30634,

дом. тел. (03844)-325-13, моб. тел. 097-726-58-14

E-mail: pilipchukap@rambler.ru WWW: http://teachlab.ucoz.ua

^ Сальнікова Ілона Іванівна, вчитель інформатики, вчитель-методист, вища категорія, Сахнов­щинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Харківської області, автор і співавтор навчальних посібників з інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів.

вул. Куйбишева, буд. 50, смт. Сахновщина, Харківська обл., 64501,

дом. тел. (05762)-310-32, моб. тел. 097-704-73-96

E-mail: ilona-salnikova@yandex.ru

Шестопалов Євген Анатолійович, вчитель інформатики, вчитель-методист, вища катего­рія, автор і співавтор багатьох навчальних посібників з інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів, власник видавництва «Аспект».

вул. Тургенєва, буд. 31, м. Шепетівка, Хмельницька обл., 30400,

дом. тел. 03840-473-07, моб. тел. 066-283-66-18,

E-mail: aspekt@aspekt.in.ua WWW: http://aspekt-edu.kiev.ua
^

Пояснювальна записка


Програма призначена для 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів всіх рівнів і ступенів для вивчення єдиного базового курсу інформатики, який передбачає навчити учнів володінню комп’ютером, його операційною системою та типовими офісними і загальновживаними програмами, сформувати відповідні практичні навички.

Не конфліктує з пропонованою програмою початок вивчення інформатики з 2-го (початковий курс) або 5-го класу (пропедевтичний курс), наприклад у школах з поглибленим вивченням або тих, що працюють за інформаційно-технологічним профілем.Єдиний базовий курс інформатики може передбачати 1 год. на тиждень у 7 9 класах за рахунок годин варіативної частини або за рахунок годин галузі «Технології», всього 102 год.: по 34 год. у кожному класі.

Школи, які виділяють 2 і більше годин для вивчення інформатики в окремих або у всіх 7 9 класах, можуть єдиний базовий курс доповнити вивченням допрофільних курсів за вибором, наприклад, веб-дизайну та основ алгоритмізації та програмування.

Програма передбачає таке структурування навчального матеріалу, такий його зміст й глибину вивчення, за яких у випускників 9-го класу, що почали вивчати інформатику з 7-го класу (з 2-го або 5-го класу), має бути сформовані предметні знання, уміння і навички для свідомого обрання напряму подальшого профільного навчання, допов­нення і поглиблення одержаних знань, їх систематизацію та узагальнення у 10 11 класах.

Тим учням, хто увійшов в інформатику лише з 9-го класу, доведеться вчити єдиний базовий курс у 9-11 класах по 1 год. на тиждень, а за наявності додаткових годин паралельно з цим вивчати профільні курси за вибором. Звичайно, якщо на інформатику буде виділена всього 1 год., то до вивчення профільних курсів за вибором справа не дійде.

Вивчення єдиного курсу інформатики у 7-9 класах дасть можливість учням впевнено працювати на уроках, де вчителі-предметники фізики, хімії, біології, географії тощо прово­дять уроки з використанням віртуальних навчальних середовищ з приладами і реаген­тами, учбовими фільмами, з відвідуванням далеких країн і міст тощо на екранах комп’ютерів.

Програма складена під впливом і для розвитку донедавна діючих програм з інфор­матики для загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендованих МОН України, та рекомендацій провідних спеціалістів та вчителів.

^ Мета вивчення інформатики у 7-9 класах

Метою курсу є формування теоретичної бази знань з основ інформатики та практичних навичок використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у повсяк­ден­ній діяльності учнів, започаткування основ інформаційної культури школярів 7-9 класів.

Вивчення базового курсу інформатики спрямовано на досягнення основної мети, що реалізується через:

 • засвоєння знань, що становлять основу наукових уявлень про інформацію, інформаційні процеси, системи, технології та моделі;

 • оволодіння вміннями працювати з різними видами інформації за допомогою комп'ютера, організовувати власну інформаційну діяльність і планувати її результати;

 • розвиток пізнавальних інтересів, інтелектуальних і творчих здібностей засобами інформаційних технологій;

 • виховання відповідального ставлення до інформації з урахуванням правових і етичних аспектів її поширення;

 • вироблення навичок застосування засобів інформаційних технологій у повсякден­ному житті та навчальній діяльності при виконанні індивідуальних і колективних проектів.

До теоретичної бази знань належать знання про:

 • інформатику як галузь науки та її головні функції;

 • інформацію та її властивості;

 • принципи зберігання інформації на сучасних носіях;

 • інформаційні процеси та інформаційні системи;

 • принципи будови й функціонування комп’ютера та його пристроїв;

 • основи функціонування операційної системи комп’ютера;

 • принципи роботи з текстовими, табличними і графічними документами;

 • про принципи будови і використання глобальної мережі Інтернет.

До практичних навичок належать вміння:

 • безпечної роботи на комп’ютері;

 • працювати з пристроями введення-виведення інформації;

 • працювати з об’єктами операційної системи;

 • створювати, редагувати й зберігати графічні та текстові документи;

 • створювати, редагувати й зберігати електронні таблиці;

 • створювати, редагувати й зберігати комп’ютерні презентації;

 • працювати з базами даних та СУБД;

 • користуватися електронною поштою,

 • користуватися програмами для перегляду гіпертекстових сторінок;

 • здійснювати пошук інформації в глобальній мережі Інтернет;

 • створювати гіпертекстові сторінки.

Програма розрахована на вивчення інформатики в 7-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів з обладнаними комп’ютерними класами, в яких на кожному уроці організовані практичні заняття учнів за комп’ютерами з відповідним програмним забезпеченням.

^ Особливості організації навчання

Базовий курс розрахований на вивчення інформатики у 7-9 класах протягом 102 годин (34 години на рік, 1 година на тиждень) і орієнтований на практичне вико­ристання учнями комп’ютерів на кожному уроці.

Кожен параграф базового курсу інформатики дозований на вивчення протягом одного уроку і має структуру, що відповідає санітарним нормам: теоре­тичний матеріал без викорис­тання комп’ютерів – 20 хв.; робота за комп’ютером – 25 хв.

Для поточного закріплення нового матеріалу та вироблення прак­тичних навичок на кожному уроці передбачено виконання практичних робіт (вправ) за комп’ю­тером до 25 хв. Тематичні роботи виконуються на окремих уроках після вивчення однієї або двох тем.

Виконуючи практичну або тематичну роботу, учень може заробити оцінку 12 балів: 6 балів за знання теорії + 6 балів за практичні навички.

З метою ефективного використання навчального часу знання теорії рекомендується оцінювати за допомогою контрольно-діагнос­тичної сис­теми (наприклад, Test-W2), налаш­тованої на 6-бальну шкалу.

Для оцінювання практичних навичок пропонуються 6 завдань, що вимагають від учня виконання певних дій з використанням комп’ютера та його програмного забезпечення.

^ Апаратні засоби

 • Робоче місце вчителя (системний блок, монітор, клавіатура, миша, звукові колонки, принтер, сканер, цифрові камери, проектор тощо) забезпечує введення, обробку, відображення, зберігання, виведення інформації на принтер, проектор, колонки, доступ для робочого місця учня до мережі Інтернет.

 • ^ Робоче місце учня (системний блок, монітор, клавіатура, миша, навушники з мікрофоном) забезпечує введення, обробку, відображення, зберігання, виведення інформації, роботу в локальній мережі.

 • Комунікаційне обладнання забезпечує обмін даними між комп’ютерами та доступ до мережі Інтернет.

Програмні засоби

 • ^ Операційна система Windows забезпечує набуття учнями вмінь і навичок використання системного програмного забезпечення, порядку запуску програм та управління ними, файловою системою, введенням і виведенням даних, їх зберіганням на елект­ронних, магнітних та оптичних зовнішніх носіях.

 • Антивірусні програми забезпечують набуття учнями вмінь і навичок здійснювати антивірусний захист та проводити антивірусну перевірку комп’ютера.

 • Програми-архіватори забезпечують набуття учнями вмінь і навичок роботи з архівами даних.

 • Графічні редактори Paint та CorelDRAW забезпечують набуття учнями вмінь і нави­чок створення, редагування, зберігання графічних зображень різних типів за допомогою комп’ютера.

 • ^ Текстовий редактор Блокнот та текстовий процесор Microsoft Word забезпечують набуття учнями вмінь і навичок підготовки, редагування, форматування, опрацювання та зберігання текстових документів за допомогою комп’ютера.

 • ^ Середовище комп’ютерних презентацій Microsoft PowerPoint забезпечує набуття учнями вмінь і навичок створення, редагування, налагодження і демонстрування комп’ютерних презентацій.

 • Поштова програма Outlook Express забезпечує набуття учнями навичок роботи з електронною поштою.

 • Програма-браузер Internet Explorer забезпечує набуття учнями вмінь і навичок перегляду гіпертекстових сторінок.

 • Табличний процесор Microsoft Excel забезпечує набуття учнями вмінь і навичок підготовки, редагування, форматування, опрацювання й зберігання електронних таблиць і роботи з діловою графікою.

 • ^ Система управління базами даних Microsoft Access забезпечує набуття учнями вмінь і навичок ство­рення, редагування, упорядкування баз даних, накопичення, зберігання та пошуку в них потрібних даних.

Педагогічні програмні засоби1

 • Тренажер роботи з мишею WMouse – для формування вмінь і навичок роботи з маніпулятором типу «миша».

 • Клавіатурний тренажер Key – для формування вмінь і навичок роботи з клавіатурою комп’ютера.

 • Тренажер редагування тексту WCorrect – для формування вмінь і навичок виправлення помилок у текстовому документі.

 • Контрольно-діагностична система Test-W2 – для контролю теоретичних знань учнів вимогам навчальних програм, виявлення рівня навчальних досягнень учнів.

 • Компакт-диск з навчально-методичним забезпеченням містить тренажери миші, клавіатури та редагу­вання тексту, контрольно-діагностичну систему Test-W2 з комплектом тестів, навчальні про­грами, поради вчителю щодо організації навчального процесу, календарні плани тощо.

^ Комплект засобів навчання інформатики у 7-9 класах

Авторами програми розроблений комплект, який містить все необхідне для навчання інформатики в 7 9 класах 12-річної школи: навчальну програму, кален­дарні плани, навчальні посібники, параграфи яких відповідають календарному плану та мають завдання для прак­тичного виконання на комп’ютері, педагогічні програмні засоби для тренування та комп’ютер­ного тестування з комплектом тестів тощо.

Використовуючи комплект, учитель зможе розумно завантажити учнів роботою в класі і вдома. Оскільки комплект звільняє вчителів від пошуку потрібного навчального матеріалу, в учителя з’являється час для творчого пошуку та консультацій для учнів, які працюють над проектами тощо. Використання комплекту учнями забез­печить їм якісну освіту з інформатики незалежно від кваліфікації вчителя.

При підготовці комплекту особлива увага авторами приділялася посиленню загально­освітньої функції шкільного курсу інформатики, висвітленню базових понять інформатики, формуванню цілісного уявлення про інформатику як фундамен­тальну науку шляхом систематичного й послідовного вивчення сучасних інформаційних технологій.

Такий підхід виправдовується тим, що основні поняття інформатики: «інформація», «об’єкт», «програма», «система», «структура», «схема», «дані» тощо, яким часто не так просто дати визначення, засвою­ють­ся саме через практичне використання, і це є одним із найефективніших способів вивчення нового.

Навчальний матеріал комплекту призначений для роботи школярів із комп’ютером у середовищі сучасної операційної системи Microsoft Windows, її стандартних додатків та програм пакету Microsoft Office, тому що переважна частина сучасних персональних комп’ю­терів оснащена програмними продуктами Microsoft.
  1   2   3   4   5

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.) iconПрограма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.)
Адреса для листування: вул. Шварца, буд. 3-А, кв. 14, м. Шепетівка, Хмель­ницька обл., Україна, 30400

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.) iconПрограма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.)
Відмінник освіти України”, лауреат Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2006", "Кращий педагогічний працівник міста Одеси", нагороджена...

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.) iconДодаток 1 до наказу мон україни від 09. 07. 2009 №643 порядок роботи науково-методичних комісій з дошкільної та загальної середньої освіти нуково-методичної ради з питань освіти міністерства освіти І науки україни 1
Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (далі – Комісія) є складовою і робочим органом Відділення...

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.) iconПрезидія науково-методичної ради з питань освіти міністерства освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністр освіти і науки, молоді та спорту України, голова Науково-методичної ради з питань освіти

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.) iconБюро відділення дошкільної та загальної середньої освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти І науки України
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор, академік Української історичної...

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.) iconДодаток 1 Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 25. 11. 2011 №1364 положення про науково-методичну раду з питань освіти міністерства освіти І науки, молоді та спорту україни 1
України (далі – Науково-методична рада) – це спеціальний дорадчо-консультативний орган, що створюється відповідно до Положення про...

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.) iconПорядок денний засідання підкомісії з морського та річкового транспорту науково-методичної комісії з транспорту і транспортної інфраструктури Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України
Про результати роботи підкомісії з морського та річкового транспорту у 2012 році та основні завдання на 2013 рік

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.) iconПрограма міністерства освіти І науки України щодо зменшення споживання енергоресурсів навчальними закладами та установами освіти, підпорядкованими міністерству І фінансування яких здійснюється з державного бюджету, на 2010-2014 рр
Національне агентство України з питань Наказом Міністерства освіти і науки України

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.) iconРішення про надання грифів «Затверджено» і «Рекомендовано» ухвалює Міністр на підставі висновків відповідних комісій Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.» Контроль за виконанням наказу залишаю за собою
...

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.) iconПрограма навчання з питань безпеки життєдіяльності посадових осіб навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти І науки України програма розроблена
Міністерства освіти і науки України від 26. 03. 2013р. №378 «Про внесення змін до Положення про порядок проведення навчання і перевірки...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи