Реферат сдан в Запорожской гимназии №107 с оценкой «отлично» icon

Реферат сдан в Запорожской гимназии №107 с оценкой «отлично»
Скачати 93.86 Kb.
НазваРеферат сдан в Запорожской гимназии №107 с оценкой «отлично»
Дата конвертації18.12.2012
Розмір93.86 Kb.
ТипРеферат
джерело


ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЯ


Тема: Интеграция Украины в мировое пространство


Предмет: История

Вид работы: Реферат.

Реферат сдан в Запорожской гимназии №107 с оценкой «отлично».

Реферат выполнен на украинском языке.


Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформацією усіх країн світу до нового якісного стану , нового типу цивілізації третього тисячоліття. Розв`язання цих нагальних завдань здійснюється на різних рівнях та у різноманітних сферах суспільства .Світові проблеми обговорюються, вивчаються й вирішуються певною мірою в Організації Об`єднаних Націй та її підрозділах, регіональні питання - у межах сучасних інтеграційних об`єднань, економіка окремих країн - державними та іншими установами, науково-дослідними інституціями. За такого великого розмаїття неабиякого значення набувають наукове узагальнення, синтез існуючих теорій і концепцій та їх адаптація до потреб і реалій економіки України.

Об`єктивна необхідність вимагає поступового, але неухильного включення економіки України до системи міжнародного поділу праці (МПП) , світових інтеграційних процесів, треба враховувати усі вихідні, визначальні умови , що складаються у світовій економічній системі.

 • По-перше, дедалі більше посилюється взаємозалежність національних економік на основі поглиблення транснаціоналізації виробництва та обігу, всього господарського життя;

 • по-друге , зростає інтенсивність регіональних інтеграційних процесів, що веде , з одного боку , до виникнення великих економічних просторів та вилучення відповідного ефекту за рахунок зростання масштабів виробництва , а з іншого - до сегментації світового ринку , до секторизації єдиного світового господарства внаслідок створення відносно замкнутих торгово-економічних блоків та інтеграційних угрупувань;

 • по-третє , глобальна економіка як міжнародна господарська система характеризується циклічністю розвитку , яка впливає на динаміку , темпи та пропорції економічного пступу окремих країн як її елементів та ланок;.

 • по-четверте , домінуючими факторами і світового, і національного економічного розвитку стають інтелектуально-інформаційні складові, які отримують могутній поштовх внаслідок науково-технологічної революції;

 • по-п`яте , поступово змінюється економічна основа сучасної цивілізації. Індустріальна модель розвитку визначається пріорітетом знань , людського капіталу , формування «економіки розуму» , «економіки думки» .^ В основу офіційної концепції зовнішньої політики української держави у перші роки незалежності було покладено чітку європейську орієнтацію.

На початку 90-х років у Центральній та Східній Європі утворився загрозливий вакуум колективної безпеки. За цих умов Україна намагається вступити в союз з країнами "Вищеградської трійки" (Польща, Чехо-Словаччина й Угорщина). Однак таке приєднання здійснити не вдалося. Отже, перші самостійні кроки на міжнародній арені Україні необхідно було робити за вкрай несприятливих умов. Українська дипломатія мусила подолати специфічні проблеми:

 1. Для повноцінного виходу на міжнародну арену Україні насамперед необхідно було вийти з "тіні Росії", яка зовсім не бажала випускати її із-за свого впливу.

 2. Вже перші дипломатичні контакти реально показали, що Україна, виходячи зі свого географічного розташування, політичного та економічного стану, опинилася чи не останньою в черзі "за інтеграцією із Заходом", вслід за державами Центральної та Східної Європи.

 3. Республіка дістала від колишнього СРСР небезпечний спадок – ядерну зброю, що посилювало насторожене ставлення до неї західних країн.

Вирішення проблеми ядерного розброєння, на початку 90-х років стало для України своєрідним ключем, яким можна було відімкнути двері у західний світ. Але цілком закономірно, що, відмовившись від успадкованого ядерного потенціалу, Україна чекала від світового співтовариства твердих гарантій своєї безпеки і територіальної цілісності. Спочатку були підписані угода СНД з питань ядерних озброєнь (грудень 1991 р.) та Лісабонський протокол (травень 1992 р.).

У січні 1994 р. під час зустрічі у Москві президентів США, Росії та України було підписано тристоронню заяву, відповідно до якої Україні мали компенсувати вартість високозбагаченого урану, що містився в ядерних ракетах, розташованих на її території. Крім того, керівництво США і Росії пообіцяло надати Україні гарантії безпеки, як тільки-но вона завершить процес ядерного роззброєння і стане учасником договору про нерозповсюдженість ядерної зброї. У 1996 р. Україна виконала взяте зобов'язання – вивезла і знищила третій за розмірами ядерний арсенал світу, що стало важливим фактором стабілізації та безпеки для країн європейського континенту.

Все це спричинило своєрідний перелом у ставленні світового співтовариства до України. Про реальність суттєвих змін свідчить розгортання таких процесів та тенденцій на міжнародній арені:

 1. Інтенсивна інтеграція у світові, насамперед європейські політичні та економічні структури. Важливими віхами у процесі входження України до європейської спільноти стали:

- підписання першою з країн СНД угоди про партнерство і співробітництво з Європейським Союзом, входження до Ради Європи;

 • отримання кредитів від Міжнародного Валютного Фонду та Європейського банку реконструкції та розвитку (активне кредитування розпочалося в 1995 р.);

 • набуття статусу повноправного члена Центарльноєвропейської ініціативи(ЦЄЇ).

 1. ^ Налагодження регулярного політичного діалогу з США, що відповідає рівню стратегічного партнерства. Вашингтон дедалі частіше підкреслює, що Україна нині є важливим чинником гарантування стабільності та безпеки в Європі. Про це свідчать дипломатичні контакти - відвідування України понад десятьма представницькими делегаціями; схвалення Палатою представників Конгресу США резолюції на підтримку України, у якій зазначається, що існування незалежної України, забезпечення її територіальної цілісності відповідає національним інтересам США; заява Держдепартаменту на підтримку позиції України щодо Севастополю; вихід України у 1996-1997 р.р. на перше місце серед країн за розмірами допомоги, що надавалася США.

 2. ^ Активізація двостороннього співробітництва із західними державами. Плідно розвивалися відносини з ФРН. За обсягом прямих інвестицій Німеччина посідає друге місце після США серед іноземних інвесторів України. Договірно-правова база українсько-німецьких відносин налічує понад 40 двосторонніх юридичних документів міждержавного, урядового та міжвідомчого характеру. Активізувалися контакти та співробітництво з Італією, Францією, Великобританією, Австрією, Канадою.

4.^ Зміцнення зв'язків з НАТО. Намагаючись гарантувати собі безпеку, Україна у процесі інтеграції до європейських структур, активізувала свої контакти з Північноатлантичним Союзом. 9 липня 1997 р. у Мадриді було підписано Хартію про особливе партнерство між Україною і НАТО. Цей документ підписали Президент України та лідери 16 держав – членів альянсу. Зміст хартії містить принципи взаємовідносин, структуру і характер взаємодії між НАТО і Україною, форми та механізми консультацій, базові засади забезпечення безпеки в Європі. Важливим моментом цього документа є теза про те, що "НАТО продовжуватиме підтримувати суверенітет та незалежність України, її територіальну цілісність, а також принцип непорушності кордонів".

Отже, зміна акцентів у зовнішній політиці та вирішення проблеми ядерного роззброєння дали змогу Україні інтенсифікувати процес інтеграції у світові, насамперед європейські, структури, налагодити регулярний політичний діалог із США, активізувати двостороннє співробітництво із західними державами, зміцнити зв'язки з НАТО. Ці процеси створили підгрунтя для поступового пертворення України з пасивного об'єкта на активний об'єкт міжнародних відносин.

^ Важливими етапами на шляху інтеграції України в світове господарство були:

 • підписання Угоди про Партнерство і Співробітництво між Україною та ЄС і ратіфікація цієї Угоди Верховною Радою в листопаді 1995 року ;

 • підписання Тимчасової Угоди про торгівлю та питання , пов`язані з торгівлею - першої такої угоди з однією з Нових Незалежних Держав;

- підписання Президентом України Л.Д.Кучмою та Головою Європейської Комісії паном Жаком Сантером Спільної заяви по результатам переговорів, що стало першим прецедентом по відношенню до держави не члена ЄС , в червні 1995 року.

Отже, зміна акцентів у зовнішній політиці та вирішення проблеми ядерного роззброєння дали змогу Україні інтенсифікувати процес інтеграції у світові, насамперед європейські, структури, налагодити регулярний політичний діалог із США, активізувати двостороннє співробітництво із західними державами, зміцнити зв'язки з НАТО. Ці процеси створили підгрунтя для поступового перетворення України з пасивного об'єкта на активний об'єкт міжнародних відносин.

Особливого значення для поглиблення довіри до України та закріплення позитивного ставлення Європейської спільноти до нашої держави набуває вирішення питання про вступ України до Ради Європи, що вже відбулося.

Одним з найважливіших етапів в інтеграції України у світовий простір є входження України до ЄС .

Інтеграція у західноєвропейські структури та розвиток співробітництва з ЄС є не самоціллю , а засобом досягнення , в першу чергу , конкретних економічних цілей.

Обсяг торгівлі між Україною та ЄС у 7 разів перевищує обсяг торгівлі України з США. Українські товаровиробники , у першу чергу з найбільш конкурентноздатних сфер української економіки : металургійної і текстильної промисловості , сільського господарства , певних сфер науковомістких та енергетичних технологій, мають отримати більше можливості для експорту своїх товарів у Західну Європу .

Підготовка нової угоди з ЄС по текстилю , угоди щодо науково-технічного співробітництва , зменьшення митних, нетарифних та інших обмежень у взаємній торгівлі сприяння скорішому набуттю чинності Угоди про Партнерство та Співробітництво та практичній реалізації Тимчасової Угоди про торгівлю між Україною та ЄС , - цим та багатьом іншим невідкладним завданням присвячена головна увага Постійного представництва України при ЄС.

Україна не є самотньою у своїх намаганнях вирішувати нагальні завдання економічних відносин з ЄС . Консультації з цього приводу з представниками кількох країн-членів ЄС свідчать, зокрема , про їх принципову готовність у межах політичних та економічних реалій сприяти зменшенню митних та інших зборів на продукцїю , що експортується з України до ЄС та розширення існуючих квот по групі так званих «чутливих товарів»: сталі, текстилю, ядерних товарів та сільгосппродукції. Ці країни підтримують раціональне і прагматичне ставлення України до її інтеграції у західноєвропейські структури .

Під час зустрічей і переговорів в Європейській Комісії розглядалися хід підготовки до запланового на 1995 р. в м. Києві засідання Спільного комітету України та Європейської Комісії , процес ратифікації Угоди про Партнерство та Співробітництво і набуття чинності Угодою про торгівлю між Україною та ЄС , проблеми узгодження підходів сторін до чорнобильського питання ,підвищення ефективності програм технічної допомоги по лінії Тасіс , які мають розглядатись не як самодостатня категорія , а як засіб для досягнення конкретних , в першу чергу - економічних цілей.

Багато зусиль Україна доклала, щоб стати повноправним членом РЄ -впливової міжнародної регіональної інституції.

Історична для нашої держави подія відбулася 9 листопада 1995 р., коли Комітет Міністрів Ради Європи юридично затвердив рішення Парламентської Ассамблеї РЄ про вступ України до цієї авторитетної міжнародної організації. Ця подія стала актом юридичного визнання авторитету України, її права на входження в усі європейські структури , що створює на континенті нову політичну ситуацію, дає Україні шанс на поглиблення демократичних перетворень .


ВисновокТаким чином, зовнішня політика України спрямовується на утвердження і розвиток України як незалежної демократичної держави; забезпечення стабільності міжнародного становища України; збереження територіальної цілісності держави та недоторканості її кордонів; входження національного господарства до світової економічної системи для його повноцінного економічного розвитку, підвищення добробуту народу; захист прав та інтересів громадян України, її юридичних осіб за кордоном, створення умов для підтримання контактів із зарубіжними українцями; розповсюдження у світі іміджу України як надійного партнера.

Україна здійснює відкриту зовнішню політику і прагне до співробітництва з усіма зацікавленими партнерами, уникаючи залежності від окремих держав. Республіка не висуває жодних територіальних претензій до своїх сусідів, як і не визнає жодних територіальних претензій до себе. Пріорітетними сферами зовнішньополітичної діяльності визначено розширення участі в європейському регіональному співробітництві, співробітництво в рамках СНД, активна участь у діяльності ООН; дієва співпраця з державами Європейської співдружності та НАТО.

У 2000 р. Україна здійснювала зовнішньоторгівельні операції з партнерами із 164 країн світу. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі зменшилося майже на третину і становило 1 млрд. доларів.

Процес інтеграції української економіки в світову може значно підвищити рівень життя населення. Тому необхідно і далі працювати над питанням інтеграції України в світову економіку.


Використана література 1. Економіка зарубіжних країн ; Київ «Либідь», 2000 р.
 1. Политическая экономия - словарь;Москва политиздат, 2000 р.
 1. «Україна - Європейський Союз : зовнішньоекономічна діяльність і перспективи співробітництва» ;Київ, 2001 р.

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Реферат сдан в Запорожской гимназии №107 с оценкой «отлично» iconРеферат сдан в Запорожской гимназии №107 с оценкой «отлично»
Всеукраїнському референдумі, висловилися за незалежність України, водночас було обрано Президента республіки

Реферат сдан в Запорожской гимназии №107 с оценкой «отлично» iconРеферат сдан в Запорожской гимназии №107 с оценкой «отлично»
Теорія, яка розглядає походження Сонячної системи, повинна пояснювати такі факти

Реферат сдан в Запорожской гимназии №107 с оценкой «отлично» iconРеферат сдан в Запорожской гимназии №107 с оценкой «отлично»
Піфагора вважають главою першої математичної школи. Філософ і математик Піфагор – видатний представник еллінської культури

Реферат сдан в Запорожской гимназии №107 с оценкой «отлично» iconРеферат сдан в Запорожской гимназии №107 с оценкой «отлично»
Велика заслуга в створенні системи алгебраїчної символіки і вдосконалення на її основі теорії алгебраїчних рівнянь належить видатному...

Реферат сдан в Запорожской гимназии №107 с оценкой «отлично» iconРеферат сдан в Запорожской гимназии №107 с оценкой «отлично»
Рациональное питание –- это питание здорового человека, построенная на научных основах, способное количественно и качественно обеспечить...

Реферат сдан в Запорожской гимназии №107 с оценкой «отлично» iconРеферат сдан в Запорожской гимназии №107 с оценкой «отлично»
Условие: Воздушный шар, удерживаемый веревкой, поднялся на некоторую высоту. Как изменилась потенциальная энергия системы шар – воздух...

Реферат сдан в Запорожской гимназии №107 с оценкой «отлично» iconРеферат сдан в Запорожской гимназии №107 с оценкой «отлично»
Чувство любви к Родине – самое богатое, самое благородное и возвышенное чувство. Патриотизм – одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных...

Реферат сдан в Запорожской гимназии №107 с оценкой «отлично» iconРеферат сдан в Запорожской гимназии №107 с оценкой «отлично»
Коклюш – инфекционно-заразное заболевание, характеризующееся клинически мучительным кашлем, продолжающимся несколько недель. Возбудителем...

Реферат сдан в Запорожской гимназии №107 с оценкой «отлично» iconРеферат сдан в Запорожской школе №67 с оценкой «отлично»
Представления о связи между электричеством и магнетизмом до Ампера

Реферат сдан в Запорожской гимназии №107 с оценкой «отлично» iconРеферат сдан в Запорожской школе №107 с оценкой «отлично»
У світі існує широко розвинута атомна промисловість: це і виробництво атомних реакторів, різноманітного допоміжного устаткування,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи