Розділ I загальні засади розділ II права, свободи та обов\\\

Розділ I загальні засади розділ II права, свободи та обов\'язки людини І громадянина розділ III вибори. Референдум
НазваРозділ I загальні засади розділ II права, свободи та обов\'язки людини І громадянина розділ III вибори. Референдум
Сторінка1/8
Дата конвертації21.12.2012
Розмір0.86 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3   4   5   6   7   8

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ • РОЗДІЛ I
  ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ


 • РОЗДІЛ II
  ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ\'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА


 • РОЗДІЛ III
  ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ


 • РОЗДІЛ IV
  ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


 • РОЗДІЛ V
  ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ


 • РОЗДІЛ VI
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ.
  ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ


 • РОЗДІЛ VII
  ПРОКУРАТУРА


 • РОЗДІЛ VIII
  ПРАВОСУДДЯ


 • РОЗДІЛ IХ
  ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ


 • РОЗДІЛ Х
  АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ


 • РОЗДІЛ ХI
  МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ


 • РОЗДІЛ ХII
  КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ


 • РОЗДІЛ ХIII
  ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ


 • РОЗДІЛ XIV
  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


 • РОЗДІЛ XV
  ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ


Верховна Рада України від імені Українського народу — громадян України всіх національностей,

виражаючи суверенну волю народу,

спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення,

дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя,

піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України,

прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу,

усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями,

керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням,

приймає цю Конституцію — Основний Закон України.


^

РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ


Стаття 1.

Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.


Стаття 2.

Суверенітет України поширюється на всю її територію.

Україна є унітарною державою.

Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.


Стаття 3.

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.


Стаття 4.

В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.


Стаття 5.

Україна є республікою.

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Ніхто не може узурпувати державну владу.


Стаття 6.

Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.


Стаття 7.

В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.


Стаття 8.

В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.


Стаття 9.

Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України.


Стаття 10.

Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.


Стаття 11.

Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних менши н України.


Стаття 12.

Україна дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави.


Стаття 13.

Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Кожний громадянин має право користуватися природними об’єктами права власності народу відповідно до закону.

Власність зобов’язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству. Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб’єкти права власності рівні перед зак оном.


Стаття 14.

Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.


Стаття 15.

Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.

Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова.

Цензура заборонена.

Держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України.


Стаття 16.

Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи ѕ катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народ у є обов’язком держави.


Стаття 17.

Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.

Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.

Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.

Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.

На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.

На території України не допускається розташування іноземних військових баз.


Стаття 18.

Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальнов изнаними принципами і нормами міжнародного права.


Стаття 19.

Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.


Стаття 20.

Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.

Державний Прапор України - стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.

Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).

Державний Гімн України - національний гімн на музику М.Вербицького із словами, затвердженими законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Столицею України є місто Київ.


  1   2   3   4   5   6   7   8

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Розділ I загальні засади розділ II права, свободи та обов\\\Урок з етики у 6 класі Учитель Швиденко О. М. Тема. Якими є права й обов'язки людини в демократичному суспільстві
«декларація», «конвенція», «права людини», «права дитини»; розвивати вміння учнів висловлювати й аргументувати власні думки про права...

Розділ I загальні засади розділ II права, свободи та обов\\\Розділ Загальні положення Стаття 1
Сумського національного аграрного університету (далі Юридичної клініки), керуючись загальновизнаними нормами моралі, визнаючи своїм...

Розділ I загальні засади розділ II права, свободи та обов\\\Закон україни про вибори народних депутатів України Розділ I загальні положення стаття Основні засади виборів народних депутатів України
Народні депутати України (далі депутати) обираються громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом...

Розділ I загальні засади розділ II права, свободи та обов\\\Зміст розділ 1
Розділ нормативно-правове регулювання організації навчального процесу у хдма

Розділ I загальні засади розділ II права, свободи та обов\\\Положення про вибори учнівського парламенту розділ Загальні положення >Ст. Вибори вільні, незалежні, загальні. Проводиться шляхом таємного голосування
Ст. Вибори вільні, незалежні, загальні. Проводиться шляхом таємного голосування

Розділ I загальні засади розділ II права, свободи та обов\\\Положення про вибори керівного складу районної ради дітей Розділ І. Загальні положення Стаття Вибори вільні, незалежні, загальні. Проводяться шля­хом таємного голосування
Головою районної ради дітей, головою окремої комісії може бути обраний депутат районної ради дітей, який має досвід роботи в дитячому...

Розділ I загальні засади розділ II права, свободи та обов\\\Розділ І. Людиноненависницькі плани Німеччини щодо населення України
Розділ II. Насильницьке вивезення громадян України — складова частина окупаційної політики нацистів

Розділ I загальні засади розділ II права, свободи та обов\\\Рішення щодо балансу прав та обов’язків, продовжити набувати навичок виробляти колективні рішення в малих групах, формувати особисте ставлення до обов’язків людини і громадянина. Ключова ідея: Якщо немає обов’язків відсутні права
Мета. Дати уявлення про головні обов'язки людини та їх взаємозв’язок з правами, навчити приймати аргументовані рішення щодо балансу...

Розділ I загальні засади розділ II права, свободи та обов\\\Розділ іу. Формування ринкових механізмів функціонування та розвитку галузей житлово-комунальної сфери
Розділ ІІІ. Головні напрями прискорення реформування житлово-комунального господарства

Розділ I загальні засади розділ II права, свободи та обов\\\Згідно норм дсту iso 9001: 2001 Введено в дію 5 січня 2009 р
Розділ 5, статті 15 та розділ 7, статті 35 Закону України „Про національний архівний фонд та архівні установи”

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи