Звіт у звіт про наукову роботу кафедри Електромеханічного обладнання енергоємних виробництв, іее у 2010 році вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність кафедри емоев icon

Звіт у звіт про наукову роботу кафедри Електромеханічного обладнання енергоємних виробництв, іее у 2010 році вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність кафедри емоев
Скачати 385.25 Kb.
НазваЗвіт у звіт про наукову роботу кафедри Електромеханічного обладнання енергоємних виробництв, іее у 2010 році вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність кафедри емоев
Сторінка1/3
Дата конвертації17.02.2013
Розмір385.25 Kb.
ТипЗвіт
джерело
  1   2   3
1. /EMOEV2010/Додаток 3 -студ-конф 2010.doc
2. /EMOEV2010/Додаток 4 Магистри 2010-2011.doc
3. /EMOEV2010/Додаток 5 поясн до 2 розд_лу зв_ту.doc
4. /EMOEV2010/Додаток 6 Опис заверш НДР 2262-п 2010.doc
5. /EMOEV2010/Додаток 7 НДР у робочий час 2010.doc
6. /EMOEV2010/Додаток 8 План конф 2010.doc
7. /EMOEV2010/Текстова частина Зв_ту каф ЕМОЕВ 2010.doc
Додаток 3 до розпорядження №7 від 25. 10. 10 Інформація про проведені у нтуу "кпі"
Розпорядження №6 від 12. 10. 09 Зміст дослідницької частини підготовки магістрів Кафедра Електромеханічного обладнання енергоємних виробництв Факультет Інститут Енергозбереження і енергоменеджменту
Інформація щодо оформлення другого розділу звіту
Розпорядження №7 від 25. 10. 10 Опис завершеної розробки (додаток 6) Екологічно безпечний енергоощадний комплекс імпульсно-хвильової дії для розробки родовищ та видобутку корисних копалин
Розпорядження №7 від 25. 10. 10 Тематичний план ндр, що виконується на кафедрі Електромеханічного обладнання енергоємних виробництв, іее в межах робочого часу викладачів 2010 р. № п/п № роботи
Додаток 8 до розпорядження №7 від 25. 10. 10 План проведення наукових та науково-технічних заходів (конференції, семінари) у 2011 р
Звіт у звіт про наукову роботу кафедри Електромеханічного обладнання енергоємних виробництв, іее у 2010 році вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність кафедри емоев
З М І С Т О В Н А Ч А С Т И Н А З В І Т У


ЗВІТ

про наукову роботу кафедри Електромеханічного обладнання енергоємних виробництв, ІЕЕ у 2010 році


ВСТУП. Узагальнена інформація про наукову діяльність кафедри ЕМОЕВ


1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом


1.1. Підготовка кандидатів і докторів наук.

У 2010 році співробітниками кафедри велася робота по підготовці двох докторських дисертацій (доценти Сліденко В.М., Попович О.М.) та п’яти кандидатських дисертацій ( Можаровська О. А, Лістовщик Л.К., Ворфоломеєв В. В., Замораєва О.В., Бокало В.Я.). У звітному році захищено дві кандидатські дисертації: 1. Можаровська О.А., аспірант. «Очищення водних середовищ магнітним аксіально-симетричним полем» Спеціальність 05.17.21 – Технологія водоочищення. Науковий керівник д.т.н. Терентьєв О.М. Дата захисту 22.вересня 2010 р. 2. Мейта О. В. асистент «Система моніторингу та управління дробильно-помольним комплексом» Спеціальність 05.09.03 - Електротехнічні комплекси та системи. Науковий керівник. к.т.н доцент Калінчик В.П. Дата захисту «09» березня 2010 р). Матеріали дисертацій вказаних вище викладачів кафедри використовуються в учбовому процесі, а саме при викладанні учбових дисциплін “Машини енергоємних виробництв ”, ” Методологія проектування та САПР”, ”Моделювання режимів роботи ЕМО та вимірювання їх параметрів”. За матеріалами дисертацій підготовлено ряд лабораторних стендів, лабораторних робіт і комп’ютерних практикумів.


1.2.Приклади участі молоді у науковій діяльності – студентів

Загальна кількість студентів кафедри ЕМОЕВ, які приймають участь у наукових дослідженнях – 60 чоловік без оплати із загального фонду бюджету . Студенти і викладачі приймали участь у наступних науково-практичних конференціях: V Міжнародна молодіжна наукова конференція «Навколишнє середовище –ХХ1» 6-9 жовтня 2010. Кількість учасників -80 чоловік. ІІ Науково-технічна конференція Енергетика, екологія, людина (конференція молодих дослідників – аспірантів та магістрів) 20-21 травня 2010 р. Кількість учасників – 60 чоловік та 02червня 2010 р проводилася науково – методична конференція викладачів і студентів спеціальності ЕМО ЕВ “Проблеми вдосконалення машин та обладнання геотехнічних виробництв. Наукові досягнення студентів ”. В конференції приймали участь 20 студентів, зроблено 10 доповідей. За результатами наукової роботи студентами підготовлені наступні публікації для відкритого друку:

1. Щевчук С.П. Моделювання процесу сухого збагачення за тертям / С.П. Шевчук, В.О. Поліщук, С.В. Зайченко , В.А. Киричук // Елетромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал: [Зб. наук. праць /наук.ред. Загірняк М.В.]. – Кременчук: КДУ, 2009. – Вип. 2/2009 (6).  – С.36-39.

2. Зайченко С.В. Активний очисний пристрій магістрального нафтопроводу./ С.В. Зайченко, І.М. Стрельцова И.М Тези доповіді

3. Зайченко С.В, Тимошенко Е.М. Збагачувальна машина виборчого дроблення для крупних класів вугілля./ С.В. Зайченко, Е.М, Тимошенко Е.М. Тези доповідей

4. Свешников И.А. Влияние взаимного расположения резцов на энергоемкость разрушения прочной горной породы/ И.А. Свешников., А.Л. Майстренко, С.Д. Заболотный, В.Г. Городецкий., Н.П. Осадчук // Породоразрушающий и металлообрабатываюший инструмент. – ІНМ НАНУ, Вип. 12, 2009. – с. 89-93. (фахове видання).

5 Семенуха Іерархічний аналіз способів руйнування гірських порід/ Семенуха І., Терентьєв О.М., Можаровська О.А, //Енергетика, екологія, людина, НТУУ «КПІ» електронний ресурс. с 6

6. Романченко Д.С. Аналіз конструкцій вітрових енергетичних установок/Д.С. Романченко Д.С., О.М.Терентьєв, В.П. Коханевич, Г.П. Душина //Енергетика, екологія, людина, НТУУ «КПІ» електронний ресурс. с 6

7. Тростюк А.П. Руйнування негабаритів антифазною ударною машиною з керованою системою управління //А.П. Тростюк, О.М. Терентьєв, О.А. Можаровська //Енергетика, екологія, людина, НТУУ «КПІ» електронний ресурс. с 8

8 . Фещенко Ф.В. Модернізації верстата СБШ – 250 МНА – 32 гідродинамічним генератором в буровій штанзі /Ф.В. Фещенко, О.М. Терентьєв //Енергетика, екологія, людина, НТУУ «КПІ» електронний ресурс. с 6


1.3 Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом


На кафедрі працюють три наукових студентських гуртка, які очолюють професор Шевчук С.П., доцент Сліденко В.М. та проф..Терентьєв О.М. Загальна кількість результатів наукових розробок у нових учбових курсах, які розроблено у 2010 році складає 5.

Прикладом може слугувати використання науково-дослідницького стенду (лабораторія 103, корпус 22) для вивчення процесу адсорбційного очищення води від іонів заліза з використанням алюмосилікатів. Стенд використовується у комп’ютерних практикумах учбових дисциплін «Методологія проектування та САПР» та “Моделювання електромеханічних систем та вимірбвання їх параметрів». Студенти отримують навички проектування конкретного обладнання.

Другим прикладом може бути бути учбово-дослідницький стенд для визначення спектру коливань гірничих машин ударної дії (лабораторія 103, корпус 22), на якому студенти отримують навички визначення спектру коливань та вимірювання робочих параметрів коливань для використання їх на етапі перед проектних розрахунків.

Створено нові комп’ютерні практикуми:


  • КП. Створення віртуального приладу для вимірювання кутової швидкості асинхронного генератора з вентильним збудженням. Керівник д.т.н, проф Терентьєв О.М. Виконав студентк гр ОМ-62 Малик .В.

  • КП. Створення віртуального приладу вимірювання струму короткого замикання вакуумного вимикача типу вбнк-35-20/1600 у1 ”тура”. Керівник д.т.н, проф Терентьєв О.М. Виконав студент гр.ОМ-71 Мороз Р.

  • КП. Створення віртуального приладу регулювання швидкості автоматизованого електроприводу за системою ТП-Д з використанням оболонки LabView. Керівник д.т.н., проф. Тєрєнтьєв О.М., виконав студент гр. ОМ-61 Семенуха І.2 Основні результати наукових досліджень та науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами


Науково-педагогічну роботу у 2010 році виконують 11 співробітників кафедри, з них 2 доктори технічних наук, 5 кандидатів технічних наук, 2 старших викладачі, 2 асистенти і 1 аспірант. У звітному році з використанням виконаних робіт видано: 1 підручник з грифом МОН України (Шевчук С.П., Попович О.М, Світлицький В.М), 1 навчальний посібник з Грифом МОН України (Городецький В.Г., Зайченко С.В.)

1 конспект лекцій з грифом Методичної ради НТУУ «КПІ»(електронне видання НМУ № 9/10-377) з дисципліни «Методологія проектування та САПР» (Терентьєв О.М., Можаровська О.А., Погрібний В.В.) 1 навчальний посібник з грифом Методичної ради НТУУ «КПІ» (електронне видання НМУ № 9/10 – 378) «Електрообладнання та електропостачання машин і установок (Рябенко І.С., Погрібний В.В.), підготовлено до захисту 1 докторську (доц.. Сліденко В.М.), захищено 2 кандидатські дисертації (Мейта О.В. та Можаровська О.А.), опубліковано 26 статей, зроблено 9 доповіді на науково-технічних конференціях, в тому числі 2 на міжнародних, отримано 5 патентів України і 2 патенти Росії. До виконання залучалися 10 студентів. За результатами наукових досліджень студентами захищено 12 магістерських робіт, 30 дипломних проектів.

2262-п "Екологічно безпечний енергоощадний комплекс імпульсно-хвильової дії для розробки родовищ та видобутку корисних копалин" (ІЕЕ – керівник С.П. Шевчук) (завершена)(Додаток 5)

Розроблена прикладна теорія імпульсно-хвильового руйнування та система адаптивного керування процесом імпульсно-хвильового руйнування гірських порід. Розроблені на основі прикладної теорії нові виконавчі органи імпульсно-хвильової дії, та технології з використанням розроблених виконавчих органів для розробки та видобутку корисних копалин.

Створено та впроваджено в практику елементи конструкцій екологічно безпечних енергоощадних гірничо-технологічних комплексів та розроблено інженерні додатки, які враховують статистичний характер взаємодії виконавчих органів і робочого середовища в комплексі і дозволяють визначити змінну структуру машин та механізмів в залежності від змінних параметрів вибою.

Розроблені конструкції та технології, які дозволять розв’язати проблему взаємодії в системі “середовище - людина –прохідницький комплекс - вибій”, з виведенням людини за межі вибою та дозволяють виконувати автоматизоване керування комплексом з мінімізацією енерговитрат та з максимальною дією на гірські породи при проходці.

Результати роботи використовуються при підготовці фахівців Інституту енергозбереження та енергоменеджменту спеціальності “Електромеханічні системи геотехнічних виробництв” та при формуванні нової спеціалізації ”Енергозберігаючі інтелектуальні технологічні комплекси та обладнання енергоємних виробництв” кафедри електромеханічного обладнання енергоємних виробництв, а також в курсах “Моделювання електромеханічного обладнання на ЕОМ”, розділи: "Моделювання модулів САПР засобами мови за проблемою "штучний інтелект"; "Моделювання інтегрованої системи "бойок-інструмент-масив" на 4 курсі; “Енергозберігаючі інтелектуальні маніпулятори та обладнання енергоємних виробництв”,

Встановлення залежностей і закономірностей розподілу енергії екологічно безпечного енергоощадного комплексу при взаємодії елементів його конструкції між собою та з гірським масивом дозволяє керувати процесом енергоощадного руйнування гірського масиву. Встановлення залежності і закономірностей процесу енергетичної адаптації конструкції комплексу в системі його фазово-частотного керування дозволяє розробити високочастотну імпульсну систему приводу виконавчого органа.


Розроблені та випробувані експериментальні зразки, зокрема мультиплікатор тиску в гідроприводі геотехнічного прохідницького або добувного комплексу, мультиплікаторний плоскоструминний генератор імпульсів тиску для нафтогазового комплексу, адаптивний гідромолот з керованим енергорозподілом, двобойковий енергоощадний гідравлічний молоток. Розроблені рекомендації щодо ефективного використання обладнання, та робоча документація. Можлива розробка промислових зразків нового обладнання для широкого впровадження у виробництво. Промислові випробування нових виконавчих органів на основі міжнародного господарського договору ”Розробка резонансно-хвильового генератора коливань для підвищення продуктивності нафтових свердловин” з ЗАТ ”Ренфорс” (Росія) підтвердило їх ефективність та готовність до широкого впровадження у виробництво.

При використанні розроблених основних положень, залежностей та закономірностей статистичної теорії енергокерування енергоємність спроектованих вузлів та механізмів виконавчих органів динамічної дії знизиться на 25…30%.

Конструкція нових виконавчих органів екологічно безпечних інтелектуальних комплексів дозволяє зменшити витрати матеріалів за масою на 30…40%, та зменшити енерговитрати на процес руйнування на 30…35%, що дозволить значно підвищити екологічну безпечність конструкцій.


Госпдоговірна НДР №3. (ГД з ЗАО ”Ренфорс”, Росія) "Разработка резонансно-волнового генератора колебаний для повышения производительности нефтяных скважин”. (керівник Сліденко В.М.)

Розроблено нову технологічну схему енергоощадної дії на нафтову свердловину резонансно-хвильовим генераторам без зупинки поточного видобутку нафти. Обгрунтовано вибір параметрів та розроблено процедуру синтезу структури резонансно-хвильового генератора для дистанційної дії на привибійну зону нафтової свердловини з поверхні без зупинки виробництва. Досліджено вплив резонансних коливань на матрицю пластової системи з метою неруйнівної дії на неї при збільшенні проникливості колектора.

Результати роботи впроваджено у навчальний процес при викладанні дисциплін „Моделювання електромеханічних систем на ЕОМ ”, "Енергозберігаючі інтелектуальні маніпулятори гірничих та нафтогазових виробництв", „Статистичне моделювання енергомістких систем ”.

  1   2   3

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Звіт у звіт про наукову роботу кафедри Електромеханічного обладнання енергоємних виробництв, іее у 2010 році вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність кафедри емоев iconЗвіт про наукову роботу кафедри ауек за 2008 р. Узагальнена інформація про наукову діяльність кафедри ауек
Науково-педагогічну роботу у 2008 році виконували 13 штатних викладачів та 3 сумісники. Штатні викладачі 1 доктор наук, проф., 8...

Звіт у звіт про наукову роботу кафедри Електромеханічного обладнання енергоємних виробництв, іее у 2010 році вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність кафедри емоев iconЗвіт про наукову роботу кафедри промислової електроніки у 2009 році Вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом
Захищено кандидатську дисертацію — Розвадовський А. Ф. „Забезпечення ефективного використання енергії електромагнітного поля ліній...

Звіт у звіт про наукову роботу кафедри Електромеханічного обладнання енергоємних виробництв, іее у 2010 році вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність кафедри емоев iconЗвіт про наукову роботу у 2010 році кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови Вступ
За сумісництвом працюють 2 професори, 1 доцент та 6 викладачів, що дає змогу забезпечити навчальний процес на високому рівні

Звіт у звіт про наукову роботу кафедри Електромеханічного обладнання енергоємних виробництв, іее у 2010 році вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність кафедри емоев iconЗвіт про наукову роботу кафедри Теорії, практики та перекладу французької мови у 2013 році Звіт затверджено кафедрою
Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які працюють в експертних радах вак україни

Звіт у звіт про наукову роботу кафедри Електромеханічного обладнання енергоємних виробництв, іее у 2010 році вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність кафедри емоев iconЗвіт про наукову роботу в 2010 році
Південного регіону України; співробітники кафедри також зосереджували увагу на філософських і культурологічних питаннях, опрацюванні...

Звіт у звіт про наукову роботу кафедри Електромеханічного обладнання енергоємних виробництв, іее у 2010 році вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність кафедри емоев iconЗвіт з наукової роботи кафедри автоматизації управління електротехнічними комплексами іее у 2007 році
Науково-педагогічну роботу у 2007 році виконували 14 викладачів кафедри, з них 2 професори, 8 доцентів, кандидатів технічних наук,...

Звіт у звіт про наукову роботу кафедри Електромеханічного обладнання енергоємних виробництв, іее у 2010 році вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність кафедри емоев iconПро наукову і науково-дослідницьку роботу кафедри педагогіки і психології у 2010 році та основні напрями наукових досліджень у 2011 році

Звіт у звіт про наукову роботу кафедри Електромеханічного обладнання енергоємних виробництв, іее у 2010 році вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність кафедри емоев iconЗвіт про наукову роботу в 2011 році
Південного регіону України; співробітники кафедри також зосереджували увагу на філософських і культурологічних питаннях, опрацюванні...

Звіт у звіт про наукову роботу кафедри Електромеханічного обладнання енергоємних виробництв, іее у 2010 році вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність кафедри емоев iconЗвіт про наукову роботу кафедри Теорії, практики та перекладу французької мови у 2010 році Науково-педагогічні кадри Показники Кількість Чисельність штатних
Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які працюють в експертних радах вак україни

Звіт у звіт про наукову роботу кафедри Електромеханічного обладнання енергоємних виробництв, іее у 2010 році вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність кафедри емоев iconЗвіт про наукову роботу кафедри журналістики, реклами та рr-технологій (за 2011 рік) у 2010-2011 навчальному році кафедра журналістики, реклами та рr-технологій працювала над науково-практичною темою
У 2010–2011 навчальному році кафедра журналістики, реклами та рr-технологій працювала над науково-практичною темою «Світові стандарти...

Звіт у звіт про наукову роботу кафедри Електромеханічного обладнання енергоємних виробництв, іее у 2010 році вступ. Узагальнена інформація про наукову діяльність кафедри емоев iconЗвіт з наукової роботи кафедри ауек у 2009 році Узагальнена інформація з наукової діяльності кафедри ауек
Науково-педагогічну роботу в 2009 році виконували 13 штатних викладачів і 3 сумісники. Штатні викладачі 1 доктор наук, проф., 8 кандидатів...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи