Програма вступних випробувань для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст\" та \"магістр\" icon

Програма вступних випробувань для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст" та "магістр"
НазваПрограма вступних випробувань для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст" та "магістр"
Сторінка7/11
Дата конвертації28.11.2012
Розмір1.14 Mb.
ТипПрограма
джерело
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Розділ 3

^

Курс “Тепломасообмін”1. Теплопровідність

Тема 1.1. Теплопровідність та теплопередача при стаціонарному тепловому режимі.


Поняття теплопровідності. Температурне поле. Температурний градієнт. Вектор щільності теплового потоку. Закон Фур’є і коефіцієнт теплопровідності. Диференційні рівняння теплопровідності і його окремі випадки. Математичний опис процесу теплопровідності. Закон Ньютона-Ріхмана. Коефіцієнт тепловіддачі. Конкретні задачі теплопровідності. Теплопровідність плоскої стінки. Контактний термічний опір. Методи зниження контактного опору. Теплопровідність багатошарової плоскої стінки. Теплопровідність одношарової циліндричної стінки при граничних умовах І роду. Теплопровідність багатошарової циліндричної стінки при граничних умовах І роду. Теплопередача через плоску стінку. Коефіцієнт теплопередачі. Рівняння теплопередачі. Теплопередача через багатошарову плоску стінку. Теплопередача через одношарову циліндричну стінку. Лінійний коефіцієнт теплопередачі. Лінійний термічний опір теплопередачі. Теплопередача через багатошарову циліндричну стінку. Теплопровідність сферичної стінки при граничних умовах І роду. Теплопровідність пластини при стаціонарному тепловому режимі та наявності внутрішніх джерел теплоти. Температурне поле пластини при стаціонарному тепловому режимі та наявності внутрішніх джерел теплоти. Теплопровідність циліндра при стаціонарному тепловому режимі та наявності внутрішніх джерел теплоти. Температурне поле циліндра при стаціонарному тепловому режимі та наявності внутрішніх джерел теплоти.

(1), стор. 44-50, 15-20, 12-13, 27-30, 37-44, 40-43. (2), стор. 20-25, 31-35. (3), стор. 7-8, 17-23, 31-35, 30-38. (4), стор. 27-28, 23-28, 29-32. (6), стор. 27-32.


Тема 1.2. Конструктивні способи зміни інтенсивності теплопередачі.

Способи зміни інтенсивності теплопередачі. Конструктивні способи зміни інтенсивності теплопередачі. Плоска стінка. Критичний діаметр циліндричної стінки. Вибір матеріалу ізоляції. Шляхи інтенсифікації теплопередачі. Термічний опір теплопередачі. Можливості зниження термічного опору теплопередачі. Конструктивні способи зміни інтенсивності теплопередачі. Інтенсифікація теплообміну за рахунок оребрення. Типи оребрення. Диференційне рівняння теплопровідності прямого ребра довільного профілю. Пряме ребро прямокутного профілю. Теплопровідність прямого ребра прямокутного профілю. Коефіцієнт ефективності ребра. Ребриста плоска стінка. Теплопередача через ребристу плоску стінку. Умови вигідності оребрення. Теплопровідність кільцевого або шайбового ребра постійної товщини. Метод приблизного розрахунку коефіцієнта ефективності ребра круглого профілю.

(1), стор. 50-65, 67-70, 70-75, 70-80, 77-81, 77-89, 89-93. (3), стор. 36-39. (4), стор. 57-68.


Тема 1.3. Теплопровідність при нестаціонарному тепловому режимі.

Фізичні основи процесу нестаціонарної теплопровідності. Нестаціонарна теплопровідність пластини без внутрішніх джерел тепла. Диференційне рівняння, яке описує температурне поле при нестаціонарній теплопровідності пластини без внутрішніх джерел тепла. Аналіз рішення диференційного рівняння, яке описує температурне поле при нестаціонарній теплопровідності пластини без внутрішніх джерел тепла. Нестаціонарна теплопровідність циліндру без внутрішніх джерел тепла. Диференційне рівняння, яке описує температурне поле при нестаціонарній теплопровідності циліндру без внутрішніх джерел тепла. Аналіз рішення диференційного рівняння, яке описує температурне поле при нестаціонарній теплопровідності циліндру без внутрішніх джерел тепла.

(2), стор. 107-125, 128, 127-130


^ 2. Конвективний теплообмін.


Тема 2.1. Фізичні основи процесу теплопередачі.

Фізичні основи процесу теплопередачі. Конвективний теплообмін. Закон Ньютона-Ріхмана і коефіцієнт тепловіддачі. Поняття про пограничний шар. Ламінарна та турбулентна течія. Механізм переносу теплоти від газу до стінки при ламінарній та турбулентній течії. Вплив різноманітних факторів на величину коефіцієнта тепловіддачі. Математичний опис процесів конвективного теплообміну. Диференційне рівняння енергії. Диференційне рівняння руху. Умови однозначності при описанні процесів конвективного теплообміну. Рівняння руху та енергії для турбулентного режиму руху рідини. Способи отримання розрахункових формул для визначення коефіцієнта тепловіддачі.

(2), стор. 41-45. (3), стор. 47-50, 51-56, 57-60. (4), стор. 67-69, 77-79.


Тема 2.2. Основи теорії подібності фізичних явищ.

Основні поняття та визначення теорії подібності. Фізична основа теорії подібності. Інваріант подібності. Однойменні величини. Константи подібності. Теореми подібності. Аналогічні явища. Властивість констант подібності. Перша теорема подібності. Друга теорема подібності. Третя теорема подібності. Фізичний зміст чисел подібності.Число Нусельта. Число Пекле. Число Грасгофа. Число Ейлера. Число Прандтля. Число Стентона. Використання теорії подібності до явища тепловіддачі. Рівняння подібності.

(1), стор. 147-150, 97-99. (2), стор. 141-145. (3), стор. 87-90. (4), стор. 100-110.


Тема 2.3. Основи теорії пограничного шару.

Вступ в теорію пограничного шару. Диференційне рівняння динамічного пограничного шару. Методи теорії пограничного шару. Диференційні рівняння пограничного шару. Рішення диференційного рівняння динамічного пограничного шару. Оцінка порядку членів, що входять до рівняння. Дифере


^ Тема 2.4. Тепловіддача при зовнішньому обтіканні тіл.

Тепловіддача при течії на пластині. Вплив “зовнішньої” турбулентності, неізотермічності, поздовжнього градієнту тиску на пластині на перехід ламінарної течії у турбулентну. Перехід ламінарної течії у турбулентну на пластині. Тепловіддача пластини при ламінарній течії потоку. Тепловіддача пластини при турбулентній течії потоку. Визначення середнього коефіцієнту тепловіддачі при турбулентній течії теплоносія на пластині. Тепловіддача при зовнішньому обтіканні тіл різноманітної форми. Тепловіддача при поперечному обтіканні циліндру. Вплив на тепловіддачу кута атаки. Тепловіддача при зовнішньому обтіканні пучків гладких труб.

(1), стор. 227-230, 234-240. (2), стор. 144-150, 211-215, 311-315. (3), стор. 97-108. (4), стор. 237-248.


Тема 2.5. Тепловіддача при примусовій течії рідини в трубах і каналах.

Особливості течії та теплообміну в трубах. Особливості течії рідини з постійними фізичними властивостями. Особливості теплообміну. Особливості ламінарної неізотермічної течії. Теплообмін при різних режимах течії рідини в трубах. В’язкістно- гравітаційний режим течії рідини в трубах. Тепловіддача при ламінарному режимі течії рідини в трубах. Рівняння подібності для визначення середнього коефіцієнту тепловіддачі. Тепловіддача при турбулентному режимі течії рідини в трубах. Тепловіддача при перехідному режимі течії рідини в трубах. Тепловіддача при течії рідини в трубах некруглого поперечного перерізу.

(1), стор. 255-260, 265-266, 267-270. (2), стор. 320-325. (4), стор. 287-290


Тема 2.6. Тепловіддача при вільній конвекції.

Тепловіддача при вільній конвекції в необмеженому просторі. Фізичні основи тепловіддачі при вільній конвекції. Тепловіддача вертикальної поверхні. Тепловіддача при вільній конвекції біля горизонтальної труби. Тепловіддача при вільній конвекції біля горизонтальної плоскої поверхні. Тепловіддача при вільній конвекції в обмеженому просторі. Приблизний метод розрахунку тепловіддачі при вільній конвекції в необмеженому просторі. Рівняння подібності для визначення середнього коефіцієнту тепловіддачі. Тепловіддача при вільній конвекції в горизонтальних щілинах. Тепловіддача при вільній конвекції в вертикальних щілинах. Еквівалентний коефіцієнт теплопровідності. Тепловіддача при вільній конвекції у відкритих вертикальних каналах(щілинах).

(1), стор. 306-310, 311-334


^ 3. Теплообмін при фазових переходах.


3.1. Теплообмін при кипінні.

1. Відомості про будову рідини. Рух молекул рідини, поверхневий натяг, надлишок тиску, пов’язаний з поверхневим натягом. Змочуваність, краєвий кут змочування.

[2], с. 117 [3], с. 321-324, [4], с. 238-239.[10], с. 322-323

2. Внутрішні характеристики кипіння. Зародження бульбашок пари, критичний радіус. Швидкість росту парової бульбашки. Відривний діаметр бульбашки, її форма, частота відриву. Число діючих центрів пароутворення.

[1], с. 295-301, [2], с. 2118-119, [3], с. 324-328

3. Інтенсивність теплообміну при кипінні у великому об’ємі. Класифікація видів кипіння. Розподіл температур в об’ємі киплячої рідини. Способи підводу тепла до поверхні (г.у. 1-го та 2-го роду). Крива кипіння, механізми, що використовуються для опису теплообміну при кипінні. 1-а та 2-га кризи кипіння.

[1], с. 301-303, 306-308, [2], с. 111-116, [4], с. 236-237

4. Коефіцієнт тепловіддачі при кипінні у великому об’ємі. Модель Толубінського та його узагальнююча залежність, середня швидкість росту парової бульбашки за період. Безрозмірні експериментальні формули Лабунцова та Кутателадзе. Емпіричні формули для води.

[1], с. 308-311, [2], с. 328-333, [4], с. 247-248.

5. Вплив незалежних параметрів на коефіцієнт тепловіддачі. Кризи кипіння. Параметри, що впливають на процес кипіння та їх вплив на інтенсивність теплообміну. Гідродинамічна теорія кризи Кутателадзе. Механізм теплообміну при плівковому кипінні рідини. Вплив швидкості потоку рідини на коефіцієнт тепловіддачі при кипінні.

[2], с. 131-132, [3], с. 337-340, [4], с. 248-259.

6. Двофазний потік. Істинні та витратні характеристики двофазного потоку. Режими течії, зміна параметрів двофазного потоку по довжині парогенеруючої труби. Кризи тепловіддачі при протіканні двофазного потоку в круглій трубі.

[1], с. 311-316, [3], с. 354-361, [4], с. 259-271


^ 3.2. Теплообмін при конденсації


7. Особливості течії та теплообміну при конденсації на поверхні. Основні уявлення про процес конденсації. Термічний опір плівки та термічний опір фазового переходу. Режими течії плівки конденсату (ламінарний, хвильовий, турбулентний).

[1], c. 263-269, [2], c. 138-139, [4], с. 208-212.

8. Теплообмін при плівковій конденсації нерухомої пари. Постанова задачі Нусельтом, аналітичне визначення коефіцієнта тепловіддачі при ламінарній течії. Локальний та середній коефіцієнти тепловіддачі. Формула Нусельта в безрозмірній формі. Конденсація на похилій поверхні та на горизонтальній трубі.

[1], с. 270-279, с. [2], с. 139-142, [4], с. 217-219. [9] с. 43-46, 51-52, 60-61

9. Вплив факторів, що не враховуються теорією Нуссельта. Вплив зміни теплофізичних властивостей речовин, перегріву та вологості пари, влив стану поверхні. Вплив хвильового та турбулентного режиму течії плівки конденсату. Вплив швидкості пари.Теплообмін при конденсації на пучці горизонтальних труб. Теплообмін при конденсації всередині труб. Інтенсифікація теплообміну при конденсації.

[1], с. 279-285, [2], с. 143-158, [4], с. 219-227. [9] с. 52-59, 63-66, 106-124.


4. Випромінювання


4.1. Теплообмін випромінюванням


1. Основні поняття та визначення теплообміну випромінюванням. Закони теплового випромінювання. Закон Планка, закон Стефана-Больцмана, закон Кирхгофа, закон Ламберта.

[1], с. 361-376, [2], с. 160-169, [3], 310-319.

2. Теплообмін випромінюванням між тілами.Теплообмін випромінюванням між двома тілами, розділеними прозорим середовищем. Променевий теплообмін між двома паралельними поверхнями. Теплообмін за наявності екранів. Теплообмін випромінюванням між тілом та його оболонкою. Теплообмін випромінюванням між двома тілами, довільно розташованими в просторі. Кутові коефіцієнти випромінювання.

[1], с. 378-395, [2], с. 173-192, [4], с. 327-332.

3. Теплообмін в поглинаючих і випромінюючих середовищах. Перенесення енергії випромінюванням в поглинаючому середовищі. Оптична товщина середовища. Особливості випромінювання газів та парів. Променевий теплообмін між газовим середовищем та оболонкою. Складний теплообмін.

[1] с. 420-440, [2], с. 185-196, [4], с. 324-327, 332-334.


Основна література :


1. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел Л.С. Теплопередача . М:, Энергия.

1975 г.

2. Михеев М.А., Михеева И.Н. Основы теплопередачи. М.: «Энергия», 1977 г.

3. ПетуховБ.С., Генин Л.Г., Ковалев С.А. Теплообмен в ядерных

энергетических установках. М: Энергоатомиздат, 1986 г.

4. Галин Н.М., Кириллов П.Л. Тепло-массообмен (в ядерной энергетике). М:

Энергоатомиздат, 1987 г.

5. Краснощеков Е.А., Сукомел А.С. Задачник по теплопередаче. М: «Энергия»,

1975.


Додаткова література:6.Кириллов П.Л., Юрьев Ю.С., Бобков Б.П. Справочник по теплогидравлическим

расчетам. М:, Энергоиздат, 1984.

7. Богданов С.Н. и др. Теоретические основы хладотехники. Тепломассообмен.

М.: Агропромиздат, 1986 г.

8. Толубинский В.И. Теплообмен при кипении.

9. Исаченко В.П. Теплообмен при конденсации. М., Энергия, 1977, 240 с.

10.Петухов Б.С., Генин Л.Г., Ковалев С.А. Теплообмен в ядерных

энергетических установках. М: Атомиздат, 1974 г.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Схожі:

Програма вступних випробувань для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст\" та \"магістр\" iconПрограма з комплексних фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» кафедри системного проектування ннк „іпса" нтуу"кпі"
Програма з комплексних фахових вступних випробувань при прийомі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,...

Програма вступних випробувань для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст\" та \"магістр\" iconПрограма фахових вступних випробувань зі спеціальності прилади точної механіки з прийому та зарахування на навчання за освітньо професійною програмою підготовки "спеціаліст" та "магістр"
Дисципліна: “Конструювання елементів приладів ” викладач доцент Матяш Іван Хомович

Програма вступних випробувань для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст\" та \"магістр\" iconI. загальні відомості
Навчальна програма визначає зміст і обсяг навчання, форми контролю знань студентів для всіх напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційними...

Програма вступних випробувань для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст\" та \"магістр\" iconЗатверджую” Декан факультету інформатики та обчислювальної техніки Павлов О. А. “ ” 2012 p. Програма фахового вступного випробування на здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр» з напряму
Програма вступних фахових випробувань на здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр» складена на основі інтегрованих...

Програма вступних випробувань для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст\" та \"магістр\" iconЗатверджую” Декан факультету інформатики та обчислювальної техніки Павлов О. А. “ ” 2012 p. Програма фахового вступного випробування на здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр» з напряму
Програма вступних фахових випробувань на здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр» складена на основі інтегрованих...

Програма вступних випробувань для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст\" та \"магістр\" iconТипова навчальна програма нормативної дисципліни «цивільний захист» для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями
Типова навчальна програма визначає зміст і обсяг навчання, форми контролю знань студентів вищих навчальних закладів для всіх напрямів...

Програма вступних випробувань для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст\" та \"магістр\" iconПрограма комплексних фахових випробувань для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки спеціаліста та магістра за спеціальностями теплоенергетичного факультету
«магістр» для спеціальності 05060103 і 05060103 “Теплові електричні станції” напряму підготовки 050601 “Теплоенергетика” проводяться...

Програма вступних випробувань для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст\" та \"магістр\" iconПрограма для вступних фахових випробувань
Програма для фахових вступних випробувань до вищих навчальних закладів І-ІІ рівня для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними...

Програма вступних випробувань для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст\" та \"магістр\" iconПрограма для вступних фахових випробувань
Програма для фахових вступних випробувань до вищих навчальних закладів І-ІІ рівня для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними...

Програма вступних випробувань для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст\" та \"магістр\" iconПрограма для вступних фахових випробувань
Програма для фахових вступних випробувань до вищих навчальних закладів І-ІІ рівня для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи